Loading...
În numele banului, amin.

În numele banului, amin.

VEZI ȘI-Biserica Ortodoxa Română susține construirea mega-moscheii la București

ceea ce după faptele lor,le este şi lucrarea şi astfel arătând prin fapte cui slujesc,acolo numai este Sfânta Casă lui

Dumnezeu,ci au transformat-o în casă de idoli,stiind că când slujeşti pântecelui,puterii şi celor materiale,acestea îi

aparțin doar diavolui şi aşa şi ei au devin slujitorii acestuia,dupa ale lor fapte,să ne ferească Bunul Dumnezeu de

aceşti falşi păstori care în vremurile de pe urmă vor deveni prigonitorii celor binecredincioşi,cum a profețit.

 

Loading...
1

No Responses

Write a response