Loading...
În numele banului, amin.

În numele banului, amin.

Lupi îmbrăcați în piei de Oaie”!Oare aceşti „păstori”mai au părtăşie cu Biserica lui Hristos,mai fac parte din Sfânt Trupul lui Hristos,oare nu ne amintim ce a facut smochinului care la blestemat,că era fără rod,au

introdus minciuna,viclenia,fățărnicia şi iubirea de arginți şi cu adevărat acestea nu-i aparțin lui Iisus Hristos

care zice: La doi Dumnezeu nu poți sluji,ori lui Hristos,ori lui 

Mamona(este un cuvânt aramaic şi are sensul de bunuri materiale.Prin a-i sluji lui Mamona,

Dumnezeu se refera la oamenii care se inchina banilor. Vedem in ziua de astazi mult prea multe exemple pentru a nu cunoaste situatia.),

Loading...
1

No Responses

Write a response